Politica NATUREN CONCEPT SRL
privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

1. Introducere
2. Prezentarea societatii Naturen Concept SRL
3. Entitate abilitată și datele de contact
4. Datele cu caracter personal și ce astfel de date prelucrează societatea Naturen Concept SRL
5. Prelucrarea datelor cu caracter personal şi cum ajunge societatea Naturen Concept SRL să prelucreze aceste date
6. Temeiurile în baza cărora societatea Naturen Concept SRL prelucrează datele cu caracter personal
7. Scopurile în care societatea Naturen Concept SRL prelucrează datele cu caracter personal
8. Divulgarea datelor cu caracter personal prelucrate de către societatea Naturen Concept SRL
9. Durata prelucrării datelor cu caracter personal de către societatea Naturen Concept SRL
10. Drepturile persoanelor vizate
11. Cum protejează societatea Naturen Concept SRL datele cu caracter personal pe care le prelucrează
1. Introducere
Societatea Naturen Concept SRL se preocupă in mod constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice şi juridice cu care interactioneaza sa fie prelucrate in conformitate deplină cu dispoziţiile legale aplicabile şi cu cele mai înalte standarde de securitate şi confidenţialitate.
Mai jos regăsiți politica noastră în acest domeniu foarte importantă pentru orice persoana fizică şi juridică, pe care ne angajăm să o revizuim permanent, în vederea îmbunătăţirii ei continue.
2. Prezentarea societatii Naturen Concept SRL
Societatea Naturen Concept SRL este o persoană juridică română cu sediul social în Oradea, str. Ovid Densusianu nr. 5, punct de lucru Str. Calea Borsului nr 53 A, telefon +40 746 234 038, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J05/877/2014, cod unic RO 33222186, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal.
Pagina noastra oficială de internet este https://www.naturen.ro
La accesarea site-ului nostru web, protecția sferei private și a drepturilor personale fundamentale ale clienților noștri are o semnificație fundamentală în scopul unei utilizări fiabile.
De asemenea, în momentul accesării site-ului nostru, respectiv www. naturen.ro, utilizăm şi colectăm datele cu caracter personal într-o proporție redusă.
Prin prezenta politică privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, dorim să reliefăm și să explicăm angajamentul nostru pentru o gestionare sigură și fiabilă a acestor date.
Dorim sa subliniem faptul că securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră este deosebit de importantă pentru noi. Ca principiu fundamental, informațiile clienților nu sunt niciodată vândute și nici închiriate de către societatea Naturen Concept SRL.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt comunicate numai în cazul unui imperativ economic de partea procesatorilor de comenzi împuterniciți de către noi, în măsura în care acestea se impun pentru efectuarea serviciului respectiv.
În cadrul prezentei politici privind protecția datelor dorim să vă informăm despre gestionarea datelor dumneavoastră, pe care o puteti regasi pe site-ul www.naturen.ro.
3. Entitate abilitată și datele de contact
În acest sens, pentru a putea îndruma şi susţine activitatea noastră în domeniul prelucrării şi protecţiei datelor cu 2spect2er personal am numit un responsabil cu protecţia datelor – DPO, care poate fi contactat de orice persoană în legatura cu orice 2spect legate de modul în care societatea Naturen Concept SRL prelucrează aceste date, prin transmiterea unei sesizări/reclamaţii la sediul societăţii Naturen Concept:
– Adresa: str. Str. Calea Borsului nr 53 A Oradea
– Tel: +40 746 234 038
– Persoană desemnată: Popoviciu Stelian Ilie
– Email: stelian.popoviciu@naturen.ro
4. Datele cu caracter personal si ce astfel de date prelucrează societatea Naturen Concept SRL
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică/juridică
identificată sau identificabilă. O persoană fizică/juridică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect pe baza acestor informatii. Acestea cuprind spre exemplu date precum numele, adresa, adresa de E-mail si numărul de telefon/ denumire societate, sediu, date de indentificare, adresa e-mail si numar de telefon.
La vizitarea site-ului nostru de web se pot colecta automat și alte date suplimentare, din motive tehnice ca de ex. adresa IP, pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet de pe care ați accesat oferta noastră sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice).
Aceste informații tehnice pot reprezenta în cazuri individuale izolate și datele cu caracter personal. Utilizăm informațiile tehnice, în majoritatea cazurilor, numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea site-ului nostru de web și protecția acesteia împotriva atacurilor și abuzurilor precum și pseudonimizat sau anonimizat în scopuri statistice.
5. Prelucrarea datelor cu caracter personal şi cum ajunge societatea Naturen Concept SRL să prelucreze aceste date
Prelucrarea unor date cu caracter personal inseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor, cum ar fi:
– colectarea,
– înregistrarea,
– organizarea,
– structurarea,
– stocarea,
– adaptarea sau modificarea,
– extragerea,
– consultarea,
– utilizarea,
– divulgarea prin transmitere,
– diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod,
– alinierea sau combinarea,
– restricționarea,
– ștergerea sau distrugerea Datele cu caracter personal pe care le utilizăm in cadrul activitatii noastre le obtinem, de regula, direct de la persoanele vizate
in diverse ocazii si modalitati:
• la momentul stabilirii si pe parcursul derularii relatiei de afaceri cu societatea
• cu ocazia incheierii si derularii unor contracte pentru produse/servicii oferite, in nume propriu sau pentru terti
• prin completarea unor formulare.
Indirect, putem afla date cu caracter personal ale persoanelor vizate de la/prin:
• autoritati si institutii publice sau de interes public,
• imputerniciti ai persoanelor vizate in vederea deschiderii/derularii relatiei de afaceri
• consultarea unor baze de date externe, publice sau private, direct sau prin intermediul unor terti furnizori,
• colaboratori ai societatii, care colecteaza in numele acesteia date ale persoanelor care doresc sa fie contactate de catre societate pentru prezentarea unor produse/servicii de care acestea sunt interesate
• utilizarea de catre persoanele vizate a website-ului (prin intermediul cookie-urilor, Google Analytics etc) sau de alte entitati din Grup. Pentru detalii despre aceste aspecte si despre modalitatile in care poti sa lansezi sau sa blochezi cookie-urile, te rugam sa consulti politica de utilizare a cookie-urilor website-ului.
Datele dumneavoastră sunt utilizate numai în conformitate cu prevederi legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a vă putea oferi produsele și serviciile cerute de dumneavoastră. Astfel, prelucrările datelor
dumneavoastră care depășesc acest cadru sunt efectuate de către noi numai cu acordul dumneavoastră sau vom utiliza datele numai sub formă pseudonimizată sau anonimizată.
În situatia în care societatea noastră dorește să prelucreze datele Dvs. cu caracter personal in alte scopuri, decât cele arătate mai sus, veți fi informat solicitându-vi-se în mod expres consimțământul pentru noul scop de prelucrare. Nici o dată cu caracter personal nu va fi prelucrată în alte scopuri, decât după obținerea consimțământului.
De regulă pentru procesarea ofertelor/comenzilor necesităm următoarele date:
➢ Numele/prenumele persoanei respective, denumirea firmei, inclusiv număr CIF/CUI, număr de înregistrare la Registrul Comerțului astfel cum sunt disponibile
➢ Adresă de facturare
➢ Adresă de livrare inclusiv detaliile privind intervalele de livrare, posibilitățile de furnizare, numele persoanei fizice ce va recepționa livrarea (dacă este cazul), etc.
➢ Numărul de telefon pentru a asigura procesarea livrării precum și
➢ Adresa de E-Mail
De asemenea, în cazul vizitați site-urile www.naturen.ro sunt memorate în mod standard, pe cuprinsul fișierelor tip protocol, așa-numitele Logfiles:
❖ Adresa IP (adresa protocolului de internet) a calculatorului care accesează
❖ Data și durata vizitei
❖ Tipul browser-ului și setările browser-ului (de ex.: limba)
❖ Sistemul de operare
Mentionăm faptul că aceste date sunt memorate de către noi pentru o perioadă de 7 zile ca măsură tehnică preventivă de protecție a sistemelor de prelucrare a datelor împotriva accesărilor neautorizate.
Noi menținem în permanență măsuri tehnice și organizatorice actualizate și testate continuu pentru garantarea securității datelor, în special pentru protecția datelor dumneavoastră din decursul transmisiei datelor precum și împotriva luării la cunoștință de către terți.
6. Temeiurile în baza cărora societatea Naturen Concept SRL prelucrează datele cu caracter personal
Activitatea desfăşurată de Naturen Concept SRL în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, respectă strict reglementarea conform prevederilor legale. Astfel, multe dintre prelucrarile de date cu caracter personal pe care le realizează sunt impuse de obligaţiile legale pe care le are. Totodata, insa, societatea Naturen Concept SRL prelucreaza date cu caracter personal necesare pentru incheierea si/sau executarea contractelor incheiate cu persoanele fizice sau
juridice vizate, in temeiul interesului sau legitim sau, atunci cand este cazul, in temeiul consimţământului persoanelor vizate.
Cu excepţia cazurilor în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimţământului persoanelor vizate, refuzul persoanelor de a le fi prelucrate datele de catre societate vor face imposibilă prestarea serviciilor solicitate sau a soluţionării cererilor acestora.
7. Scopurile în care societatea Naturen Concept SRL prelucrează datele cu caracter personal
– În scopul identificării Clienţilor, precum şi pentru stabilirea şi derularea relaţiei de afaceri
– În scopul preofertării cu un produs, al analizei unei cereri de ofertă, al încheierii şi derulării contractelor pentru produse de creditare
– În scopul de a furniza informaţii/răspunsuri la cererile/sesizările/reclamaţiile de orice natura adresată societății de diferite persoane, pe orice canal
– În scop de recrutare a persoanelor interesate de posturi vacante disponibile
– În afara scopurilor prezentate detaliat în cadrul secțiunilor anterioare, societatea prelucrează datele cu caracter personal și în alte scopuri, precum:
o realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă;
o administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite;
o evaluarea și monitorizarea comportamentului financiar-comercial al Clienților pe parcursul derulării relației de afaceri;
o analizarea comportamentului utilizatorilor website-urilor prin utilizarea de cookies, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor;
o arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondenței adresate societății și expediate de aceasta, precum și realizarea de activități de curierat;
o solutionarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petitii/plângeri/solicitări in care societatea este implicată;
o efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor si proceselor societii, precum si realizarea activitatilor de audit sau investigatii;
o realizarea si transmiterea de raportari catre institutiile competente sa le receptioneze in conformitate cuprevederile legale aplicabile societății;
8. Divulgarea datelor cu caracter personal prelucrate de catre societatea Naturen Concept SRL
Datele cu caracter personal ale Clienților societății sunt dezvăluite sau, după caz, transferate, în conformitate cu temeiurile legale aplicabile, în funcție de situație si
doar în condiţii care asigură deplină confidențialitate și siguranţă a datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la:
• punctele de lucru,
• Furnizori de servicii utilizati de către societate pentru: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; audit; servicii conexe emiterii cardurilor si de inrolare a acestora in platforme; de studii/cercetare de piata, de transmitere a mesajelor publicitare, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, etc;
• procesare plati inter-bancare si transmitere a informatiilor privind operatiuniile inter-bancare
• autorități și instituții publice,
• societati (fonduri) de garantare a diverselor tipuri de produse de creditare/depozit,
• ONRC, OCPI, AEGRM, notari publici, avocati, executori judecatoresti;
• societăţi de asigurare;
• societati de evaluare;
• societati de colectare debite restante sau creante;
• entitati catre care societatea a externalizat furnizarea de servicii financiar-contabile;
• parteneri ai societății;
• organizaţii internationale de plată;
• institutii bancare sau autorități statale, inclusiv din afara Spatiului Economic European – în cazul transferurilor internaţionale de tip SWIFT sau ca urmare a prelucrărilor realizate în scopul aplicării legislaţiei legislației FATCA și CRS, furnizori de retele de socializare, de servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor, evaluatori, agentii imobiliare.
9. Durata prelucrării datelor cu caracter personal de catre societatea Naturen Concept SRL
Pentru realizarea scopurilor prezentate în cadrul prezentei politici, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către societate pe tot parcursul relației contractuale cu persoanele vizate și după finalizarea acesteia in vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv cele în materia arhivării.
Pentru datele prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate în scopul transmiterii mesajelor, acestea se vor prelucra până la încetarea relației de afaceri cu societatea sau, după caz, până la retragerea respectivului acord.
Datele cu caracter personal prelucrate în scop de recrutare vor fi păstrate de societate până la finalul procesului de recrutare pentru postul disponibil.
Oricare alte date cu caracter personal prelucrate de către societate în alte scopuri decât cele indicate mai sus vor fi păstrate pentru perioada necesara aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adaugă termene neexcesive, stabilite conform obligațiilor legale aplicabile in domeniu, inclusiv dar fără limitare , la dispozițiile în materia arhivarii.
10. Drepturile persoanelor vizate
Orice persoană vizată are următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către societatea Naturen Concept:
1. Dreptul de a fi informat
2. Dreptul de acces
3. Dreptul la rectificare
4. Dreptul la ștergerea datelor
5. Dreptul la restricționarea prelucrării
6. Dreptul la portabilitatea datelor
7. Dreptul la opoziție
8. Dreptul persoanelor vizate de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP) și justiției.
Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că implementarea refuzului/retragerii dumneavoastră din sistemele noastre s-ar putea să necesite un anume interval de timp și să mai primiți pe durata acestuia în continuare și alte mesaje din partea noastră. Termenul de soluționare al cererii dvs. va fi de 30 de zile calendaristice.
Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Societatea în calitate de operator vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți astfel drept la informare privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor.
11. Cum protejează societatea Naturen Concept SRL datele cu caracter personal pe care le prelucrează
Societatea elaborează un cadru intern de standarde si politici pentru a păstra siguranța datelor cu caracter personal. Acestea sunt actualizate periodic astfel încât să se respecte toate reglementările ce sunt aplicabile în domeniu.
Conform legii și mai ales prezentei proceduri, luăm măsuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal si a modului in care sunt prelucrate.
Angajații societății au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activității lor.
Ne asigurăm ca partenerilor noștri contractuali care au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm le impunem obligații contractuale în conformitate cu prevederilor legale și că verificam respectarea de către aceștia a obligațiilor pe care si le-au asumat.
Garantăm faptul că societatea nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitate si ca nu va transmite aceste date decât celor in drept sa le cunoască, cu respectarea principiilor si obligațiilor stabilite legal.
Prezenta politică privind prelucrarea si protecția datelor cu caracter personal este revizuită periodic pentru a garanta drepturile persoanelor vizate și pentru a îmbunătăți modurile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal prelucrate.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this